• Cisterna 1
  • Cisterna 2
  • Cisterna 3
  • Cisterna 4
    Nezávazná poptávka

    Topné oleje

    Extra lehký topný olej se používá především jako topné médium ve zvláště ekologicky zatížených a chráněných krajinných oblastech. Pro zlepšení užitných vlastností může obsahovat vhodná aditiva. Dodává se obvykle v silničních a železničních nádržkových vozech. Při skladování, dopravě a manipulaci s ETO musí být dodržována příslušná zákonná ustanovení. Olej obsahuje účinné přísady k zabezpečení potřebných nízkoteplotních vlastností, pro zlepšení mazivosti, protikorozních vlastností a oxidační stálosti zejména při skladování. Je to červená čirá kapalina barvená. Extra lehké topné oleje pocházející přímo z českých rafinérií mají parametry vysoce jakostní motorové nafty. Topný olej extra lehký je ze všech druhů nejkvalitnější a obsahuje nejvíce energie. Používá se především pro vytápění rodinných domů a v kotelnách do instalovaného výkonu 5 MW.