• Cisterna 1
 • Cisterna 2
 • Cisterna 3
 • Cisterna 4
  Nezávazná poptávka

  AdBlue

  AdBlue je extrémně čistý roztok speciálně vyvinutý pro naftové motory, jejichž výfukový systém je opatřen selektivní katalytickou redukcí . AdBlue sestává zejména z demineralizované vody a močoviny. Je injektován do výfukových plynů za účelem snížení škodlivých emisí NOX a tímto způsobem vyhovění emisním normám Euro 4, Euro 5 a Euro 6.

  AdBlue snižuje škodlivé emise prostřednictvím chemické reakce. K chemické reakci dochází, když je AdBlue injektován do výfukového plynu uvnitř katalyzátoru naftového motoru. Pokud nejsou výfukové plyny upravovány, obsahují oxidy dusíku (NOX), které jsou významnými vzduch znečišťujícími látkami. AdBlue se užívá speciálně pro snížení emisí těchto znečišťujících látek.