O společnosti 

Společnost PETROL PLZEŇ, spol. s r.o. byla založena v roce 1993. Naše společnost sídlí v Plzni a zabývá se především distribucí a prodejem pohonných hmot, provozováním čerpacích stanic a autodopravou ADR. Nejsilnější obchodní pozici a největší počet smluvních odběratelů má společnost PETROL PLZEŇ, spol. s r.o. v západních Čechách.

Co nabízíme

Hlavní činností společnosti PETROL PLZEŇ, spol. s r.o. je zejména:

  • přeprava, skladování a prodej pohonných hmot
  • poskytování přepravních, skladovacích a poradenských služeb v oblasti pohonných hmot
  • distribuce produktu AdBlue

Pohonné hmoty dodáváme do sítě soukromých čerpacích stanic, dopravcům, dopravním podnikům ale i do průmyslových podniků, zemědělských družstev atd. v celé České republice. Pohonné hmoty nakupujeme jak od tuzemských, tak i od zahraničních dodavatelů vždy na území ČR.

Společnost PETROL PLZEŇ, spol. s r.o. zajišťuje přepravu pohonných hmot moderními cisternovými soupravami. V současné době disponujeme několika soupravami pro přepravu pohonných hmot a to jak velkokapacitními o objemu 36000 litrů tak cisternami s menším objemem, které jsou určeny na dopravu pohonných hmot do horských oblastí a obtížně přístupných míst. V případě potřeby využíváme smluvní partnery, kteří pro nás zajišťují přepravu pohonných hmot v celé ČR. Všechny cisterny splňují příslušné normy na přepravu ropných produktů a zároveň jsou vybaveny veškerým potřebným technickým zařízením.

Společnost PETROL PLZEŇ, spol. s r.o. je oficiálním partnerem společnosti GreenChem pro distribuci produktu AdBlue v západních Čechách.